Trwa ładowanie...
historia

Zamek w Rawie Mazowieckiej         źródło http://www.zamkipolskie.com/rawa/rawa.html 

                             

awski zamek wzniósł prawdopodobnie książę mazowiecki Siemowit IV w celu wzmocnienia obronności południowo-zachodniego skrawka Mazowsza. Przypisanie tej inicjatywy księciu wynika z przesłanek historyczno-architektonicznych oraz zapisków kronikarza Jana z Czarnkowa. Niektórzy historycy za podstawowe źródło przyjmują jednak kroniki Jana Długosza, według którego fundatorem warowni był król Kazimierz Wielki. Nieznana jest również dokładna data rozpoczęcia prac budowlanych; wiadomo jedynie, że zasadniczą formę uzyskał zamek w ostatniej ćwierci XIV stulecia. Początkowo miasto i twierdza wchodziły w skład księstwa czerskiego, następnie płockiego, a od połowy XV wieku stanowiły siedzibę samodzielnego księstwa rawskiego. Niedługo potem (1462), po śmierci ostatniego przedstawiciela lokalnej linii Piastów Władysława II księstwo rawskie przyłączone zostało do Korony. W tym samym roku na zamku gościł Kazimierz Jagiellończyk, a Rawa Mazowiecka została stolicą województwa i z czasem wyrosła na jedno z największych miast w regionie. W roku 1507 budowlę zniszczył wielki pożar, ale już dwa lata później rozpoczął się trwający dziesięć długich lat (i kosztujący 130 florenów) remont, w wyniku którego podwyższono mury obwodowe i wieżę. Całe założenie dodatkowo ufortyfikowano i przystosowano do potrzeb użycia broni palnej. Końcowe efekty były na tyle zadowalające, że zdecydowano się założyć tutaj skarbiec; od 1559 roku na zamku przechowywano tzw. skarb kwarciany, czyli pieniądze przeznaczone na utrzymanie królewskiej armii.

projekt i wykonanie energe21